Security deposit
AskJPY
Location
12 Higashi Shinbashi 2-chome, Minato-ku, Tokyo
Access

8 mins walk from Hamamatsu-cho Sta ┗Tokyo Monorail|JR Yamanote Line|JR Keihin-Tohoku Line 9 mins walk from Shinbashi Sta ┗JR Tokaido Line (Tokyo - Atami)|JR Yamanote Line|JR Yokosuka Line|JR Keihin-Tohoku Line 6 mins walk from Onarimon Sta ┗Toei Mita Line 5 mins walk from Daimon Sta ┗Toei Oedo-Line|Toei Asakusa-Line
Completion
2018/4
Structure
SRC
Size
No. of stories
9floors
Property code
O-02042798-001
Security deposit
AskJPY
Location
12-1, Higashishinbashi 2-chome, Minato-ku, Tokyo
Access

8 mins walk from Hamamatsu-cho Sta ┗ JR Yamanote-Line|JR Keihin Tohoku-Line|Tokyo Monorail 9 mins walk from Shinbashi Sta ┗ JR Tokaido Line (Tokyo - Atami)|JR Yamanote Line|JR Yokosuka Line|JR Keihin Tohoku Line 5 mins walk from Onarimon Sta ┗ Toei Mita-Line 5 mins walk from Daimon Sta ┗ Toei Oedo-Line|Toei Asakusa-Line
Completion
2018/04
Structure
CFT(コンクリート充填鋼管)
Size
No. of stories
9floors
Property code
O-02042798-001
Security deposit
AskJPY
Location
29, Shiba 5-chome, Minato-ku, Tokyo
Access

4 mins walk from Tamachi Sta ┗JR Yamanote Line|JR Keihin Tohoku Line 2 mins walk from Mita Sta ┗Toei Asakusa Line|Toei Mita Line
Completion
2018/01
Structure
SC
Size
No. of stories
18floors 2(basement)
Property code
O-02041392-007
1875000JPY
See more
1875000JPY
Security deposit
12 monthsJPY
Location
14-3, Shinbashi 6-chome, Minato-ku, Tokyo
Access

3 mins walk from Onarimon Sta ┗Toei Mita Line 9 mins walk from Daimon Sta ┗Toei Ooedo Line|Toei Asakusa Line 11 mins walk from Shinbashi Sta ┗JR Tokaido Line (Tokyo - Atami)|JR Yamanote Line|JR Yokosuka Line|JR Keihin-TohokuLine 13 mins walk from Hamamatsu Sta ┗JR Yamanote Line|JR Keihin Tohoku Line | Tokyo Monorail
Completion
2017/01
Structure
SC
Size
No. of stories
8floors
Property code
O-02038869-009
Security deposit
10 monthsJPY
Location
35-2, Nishi-Shinbashi 2-home, Minato-ku, Tokyo
Access

7 mins walk from Uchisaiwaicho Sta ┗ Toei Mita-Line 9 mins walk from Toranomon Sta ┗ Tokyo Metro Ginza-Line 10 mins walk from Kamiyacho Sta ┗ Tokyo Metro Hibiya-Line 11 mins walk from Kasumigaseki Sta ┗ Tokyo Metro Marunouchi-Line|Tokyo Metro Hibiya-Line|Tokyo Metro Chiyoda-Line 8 mins walk from Onarimon Sta ┗ Toei Mita-Line
Completion
2016/11
Structure
SC
Size
No. of stories
12floors
Property code
O-02040380-003
896480JPY
See more
896480JPY
Security deposit
10 monthsJPY
Location
13-4, Shiba 4-chome, Minato-ku, Tokyo
Access

5 mins walk from Tamachi Sta ┗JR Yamanote Line|JR Keihin Tohou Line 2 mins walk from Mita Sta ┗Toei Asakusa Line|Toei Mita Line
Completion
2016/10
Structure
SC
Size
No. of stories
9floors
Property code
O-02040015-009
Guarantee fee
12 monthsJPY
Location
1-13-1 Nishi-shinbashi, Minato-ku, Tokyo
Access

2 mins walk from Uchisaiwaicho Sta. > Toei Mita-Line 4 mins walk from Toranomon Sta. > Tokyo Metro Ginza-Line 6 mins walk from Shimbashi Sta. > JR Tokaido Line (Tokyo - Atami)|JR Yamanote Line|JR Yokosuka Line|JR Keihin Tohoku-Line 6 mins walk from Shimbashi Sta. > Tokyo Metro Ginza-Line 6 mins walk from Shimbashi Sta. > Toei Asakusa-Line|The Yurikamome Line 7 mins walk from Kasumigaseki Sta. > Tokyo Metro Marunouchi-Line|Tokyo Metro Hibiya-Line|Tokyo Metro Chiyoda-Line
Completion
2016/06
Structure
SRC
Size
No. of stories
12floors 3(basement)
Property code
O-02036893
Guarantee fee
12 monthsJPY
Location
1-10-17 Hamamatsucho, Minato-ku, Tokyo
Access

7 mins walk from Hamamatsucho Sta. ┗ JR Yamanote-Line|JR Keihin Tohoku-Line|Tokyo Monorail 10 mins walk from Shimbashi Sta. ┗ JR Tokaido Line (Tokyo - Atami)|JR Yamanote Line|JR Yokosuka Line|JR Keihin Tohoku-Line
Completion
2016/02
Structure
RC
Size
No. of stories
9floors 1(basement)
Property code
O-02036708
Guarantee fee
12 monthsJPY
Location
1-1-18 Toranomon, Minato-ku, Tokyo
Access

1 min walk from Toranomon Sta. ┗ Tokyo Metro Ginza-Line 4 mins walk from Kasumigaseki Sta. ┗ Tokyo Metro Marunouchi-Line|Tokyo Metro Hibiya-Line|Tokyo Metro Chiyoda-Line 5 mins walk from Uchisaiwaicho Sta. ┗ Toei Mita-Line 10 mins walk from Shimbashi Sta. ┗ JR Tokaido Line (Tokyo - Atami)|JR Yamanote Line|JR Yokosuka Line|JR Keihin Tohoku-Line
Completion
2015/05
Structure
SC
Size
No. of stories
11floors
Property code
O-02034842
2016650JPY
See more
2016650JPY
Security deposit
AskJPY
Location
1-9, Minami Aoyama 7-chome, Minato-ku, Tokyo
Access

10 mins walk from Omotesando Sta ┗Tokyo Metro Ginza Line|Tokyo Metro Hanzomon Line|Tokyo Metro Chiyoda Line 13 mins walk from Shibuya Sta ┗Tokyo Metro Ginza Line|Tokyo Metro Hanzomon Line|JR Yamanote Line|JR Saikyo Line|JR Narita Express|JR Shonan Shinjuku Line|Tokyu Toyoko Line|Tokyo Metro Fukuoshin Line|Tokyu Denentoshi Line
Completion
2014/09
Structure
SC
Size
No. of stories
3floors
Property code
O-02036194-003

previous page